پایگاه خبری اعتبار نوین (etebarenovin.ir)

گزارش مرکز آمار ایران درخصوص شاخص‌های مهم جمعیتی طی ۶۰ سال گذشته نشان می‌دهد که از سال ١٣٣۵ تا ١٣٩۵ بیش از ۶۰ میلیون به جمعیت کشور اضافه شده، بعد خانوارها کوچک‎تر شده و میانگین سن زنان و مردان هم حدود هشت سال اضافه شده است.

جمعیت

به گزارش اعتبارنوین، گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩۵ تصویری از روند تغییرات جمعیت طی ۶۰ سال گذشته منتشر شد. این گزارش شامل مجموعه کاملی از اطلاعات و شاخص­های کلی جمعیتی از جمله نتایج و یافته‌های سرشماری‌ها در سطح کل کشور، استان­ها و نقاط شهری و روستایی است که بر اساس تجارب گذشته کاربردی عمومی و گسترده داشته و پاسخگوی بسیاری از نیازهای آماری در حوزه‌های گوناگون می‌باشد.

این گزارش نشان می‌دهد از نظر تقسیمات کشوری تعداد استان­های کشور از ٢۴ استان در سال ١٣۶۵ به ٣١ استان در سال ١٣٩۵ و تعداد شهرها از ۴٩۶ به ١٢۴٢ رسیده ولی تعداد آبادی­های دارای سکنه از ۶۵٣۴٩ به ۶٢٢٨۴ کاهش داشته است. طی این سال ها همواره شهرهای بالای ۲۵۰۰۰۰ نفر، بیش از ۵٢ در صد جمعیت را در خود جای داده اند.

همچنین جمعیت کشور از ۱۸۹۵۴۷۰۴ در سال ١٣٣۵ به ۷۹۹۲۶۲۷۰ نفر در سال ١٣٩۵ افزایش یافته است و افزایشی برابر با ۶۰۹۷۱۵۶۶ نفر داشته است. این افزایش در نقاط شهری برابر با ۵٣١٩٣٢٨۴ نفر و در نقاط روستایی برابر با ٧٧٧٨۵۴٣ نفر بوده است.

بر اساس گزارش اخیر مرکر آمار ایران نسبت جنسی از ۱۰۴ در سال ١٣٣۵ به ۱۰۳ در سال ١٣٩۵ رسیده است و کاهش بعد خانوار از ۴,٧۶ به ٣/٣ گویای کمتر شدن تعداد افراد در خانوارها می­باشد. همچنین میانگین سن افراد جامعه از٢١.٨٧ سال برای مردان و ۲۱.۶ سال برای زنان در سال ١٣۶۵، به ۳۰.۹ سال برای مردان و٣١.٣ سال برای زنان در سال ١٣٩۵ افزایش یافته است که گویای تغییرات ساختار سنی طی این سال­ها می­باشد.

این گزارش که روند تغییرات برخی شاخص‌های مهم جمعیتی طی ۶۰ سال گذشته را نشان می‌دهد بیان می‌کند که در سال ١٣٩۵، ٨,۴٨ در صد از خانوارهای معمولی کشور یک نفره و ١.۵٣ در صد ٧ نفره و بیش­تر بوده اند، سهم این خانوارها در سال ١٣۶۵ به ترتیب برابر با ۴.۵٢ و ٢۶.٩٩ در صد بوده است.

بررسی وضع سواد نشان می‌دهد میزان باسوادی در سال ١٣٩۵ در کل کشور برابر با ٨٧,۶۴ درصد و برای مردان و زنان به ترتیب ٩١ و ٨۴.٢ در صد بوده­است، این شاخص در سال ١٣۶۵ برای کل کشور، ۶١.٨درصد، برای مردان و زنان به ترتیب ۷۱ و ١/ ۵٢در صد بوده است.

علاقمندان می‌توانند برای مشاهده این گزارش به سایت مرکز آمار ایران به نشانی www.amar.org.ir مراجعه کنند.

 

جمعیت

http://etebarenovin.ir/136417

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *