زندگی 153904

پایگاه خبری اعتبار نوین (etebarenovin.ir)

آمار مربوط به خشونت علیه مردان به ندرت ارایه شده و همین آمارها هم به علت امتناع مردان از طرح مسئله، از ضریب اطمینان پایینی برخوردار هستند.

خشونت زنان

رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: “۹۷.۷ درصد از قربانیان همسرآزاری، زنان و ۲.۳ درصد قربانیان را مردان تشکیل می دهند و زنان خانه‌دار یا بیکار و زنانی که تحصیلات ابتدایی دارند بیش از بقیه مورد آزار و خشونت خانگی قرار دارند”.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، فراوانی این آزارها را به ترتیب «جسمی، جنسی، عاطفی، روانی و بی توجهی» عنوان کرد.

خشونت خانگی علیه مردان پدیده ای است که با رفتارهای آزاردهنده در قالب کلامی، رفتاری، جنسی، اقتصادی و در مواردی جسمی بروز می کند. مردها غالبا به دلیل سر شکستگی و احساس شرم و ترس از به تمسخر گرفته شدن و دیگر کلیشه های جنسیتی در مورد مردان، از طرح این خشونت ها طفره می روند.

در همین راستا گفتنی است که آمار مربوط به خشونت علیه مردان به ندرت ارایه شده و همین آمارها هم به علت امتناع مردان از طرح مسئله، از ضریب اطمینان پایینی برخوردار هستند.

http://etebarenovin.ir/153904

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *