ولنتاین یا روز عشق یکی از روز‌های زیبا برای عشاق است که اغلب افراد سعی می‌کنند با دادن گل، هدیه و همچنین بیان تبریک، عشق خود را به مخاطب خاصشان ابراز نمایند.

محبت عشق و عاشق

شهرخوان: چند سالی است که ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) به عنوان روز عشاق در کشور ما هم باب شده است و بازار خرید گل، عروسک و شکلات در این روز حسابی داغ می‌شود البته در تقویم ایرانی هم ۲۹ بهمن یعنی دقیقا ۴ روز پس از روز عشاق فرنگی ها، تحت عنوان روز عشق (سپندارمذگان) نام گذاری شده است، اما ایرانی‌ها اغلب ۲۵ بهمن را به عنوان روز عشق جشن می‌گیرند.

داستان های نقل شده

در مورد اینکه چرا این تاریخ به عنوان روز عشاق نامگذاری شده داستان‌های زیادی نقل شده است یکی از معروف‌ترین داستان ها، مربوط به سده سوم میلادی است در سده سوم میلادی که مصادف با اوایل شاهنشاهی ساسانی در ایران است در روم باستان فرمانروایی بوده به نام کلودیوس دوم که عقاید عجیبی داشته از جمله اینکه معتقد بود مردان مجرد نسبت به آنانی که همسر و فرزند دارند سربازان بهتری هستند.

از این رو ازدواج را برای سربازان امپراتوری روم قدغن می‌کندکلودیوس به قدری بی رحم و فرمانش به اندازه‌ای قاطع بود که هیچ کس جرات کمک به ازدواج سربازان را نداشت، اما کشیشی به نام والنتاین (والنتیوس)، مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می‌کرد.

کلودیوس دوم از این جریان خبردار می‌شود و دستور می‌دهد که والنتاین را به زندان بیندازند. سرانجام کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق بر خلاف قانون کلودیوس دوم در روز ۱۴ فوریه اعدام می‌شود بنابراین او را به عنوان فدایی و شهید راه عشق می‌دانند و از آن زمان ولنتاین تبدیل به نمادی برای عشق شده است.

وقتی والنتاین در زندان بود بسیاری از کسانی که او آن‌ها را به عقد هم در آورده بود به دیدنش رفتند آن‌ها گل و نامه‌های محبت آمیز خود را از بالای دیوار زندان پرتاب می‌کردند یکی از ملاقات کنندگان او دختر زندانبان بود، روز‌ها به دیدارش می‌آمد و چند ساعتی با هم صحبت می‌کردند. روزی که قرار بود والنتاین کشته شود نامه‌ای برای تشکر از دختر زندانبان نوشت که با جمله Love from your valentine خاتمه یافت.