• سه‌شنبه 16 آذر 1400 :: 08:52

موارد مضرف داروی کلاریترومایسین Clarithromycin

 

 کلاریترومایسین Clarithromycin

کلاریترومایسین Clarithromycin

موارد مصرف کلاریترومایسین

این دارو در درمان عفونت های مجاری تنفسی، عفونت های خفیف تا متوسط پوست و بافت های نرم، التهاب گوش میانی و ریشه کنی هلیکوپترپیلوری مصرف می شود.

مکانیسم اثر کلاریترومایسین

کلاریترومایسین مانند سایر ماکرولیدها سنتز پروتئین وابسته به RNA در مرحله افزایش طول زنجیره را مهار می کند؛ به زیرواحد 50S ریبوزومی متصل می شود که باعث مهار ترانس پپتیداسیون می شود.

فارماکوکینتیک کلاریترومایسین

کلاریترومایسین در اسید معده پایدار است. زیست دستیابی کلاریترومایسین فقط حدود 37 درصد و حداکثر مقدار سرمی حاصل از آن ۴ دهم میلی گرم در لیتر است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به بالا