دوگانه سوز شدن 3هزارو 300 خودروی عمومی در اردبیل

w w w . e t e b a r e n o v i n . i r

حجت مدنی

دوگانه سوز شدن 3هزارو 300 خودروی عمومی در اردبیل


سید حجت مدنی بیان کرد: تاکنون مالکان چهار هزار و ۶۵ دستگاه خودرو در سامانه GCR.NIOPDC.IR برای تبدیل به دو گانه سوز در سطح منطقه ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد سه هزار و ۲۷۰ خودرو دو گانه سوز شدند و ۷۹۵ دستگاه خودروی دیگر در صف تبدیل هستند.

وی با اشاره به آغاز دو گانه سوز کردن خودروهای مسافر بر اینترنتی افزود: طرح تبدیل خودروهای مسافربر شخصی به دوگانه سوز با اولویت ماشین های پر مصرف و اعطای یارانه از ماه های قبل شروع شده است و بر اساس آن حدود 75 درصد از هزینه تبدیل به صورت یارانه دولتی پرداخت می‌شود.

مدنی ادامه داد: برای خودروهای شامل طرح، پیامک واجد شرایط بودن استفاده از این طرح ارسال می شود و مالکان خودروها می توانند با مراجعه به سایت اشاره شده، نسبت به ثبت نام و نوبت گیری در کارگاه های مجاز تبدیل اقدام کنند.


جایگاه سوخت بنزین و گازوییل

دوگانه سوز شدن 3هزارو 300 خودروی عمومی در اردبیل


شماره خبر : 187341 - شنبه 7 اسفند 1400 ساعت 11:29:08
1400 copyright.