اعتبار جاده کلور- درام افزایش یافت

w w w . e t e b a r e n o v i n . i r

داود شایقی

 

داود شایقی اظهار کرد: با توجه به اهمیت تکمیل محور کلور – درام و اتصال اردبیل به استان های همجوار از طریق این معبر بنا شد با همکاری بانک مسکن و از محل ماده ۵۶ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یابد که مدارک و مستندات به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده تا امکان تضمین و پرداخت این تسهیلات از طریق بانک عامل فراهم آید.

وی خاطرنشان کرد: برای این پروژه مهم و زیربنایی از محل سفر رئیس جمهور نیز ۸۰ میلیارد تومان قرار است تامین شود تا بخش عظیمی از پروژه در سال آینده اجرایی و عملیاتی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل به موعد تدوین بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: با تلاش و همکاری مدیران دستگاه های اجرایی و جمع آوری اطلاعات جامع سعی می کنیم تا پیشنهادات خودمان را برای تخصیص اعتبارات مناسب در بودجه سال آینده به نفع استان ارائه کنیم که امیدواریم هم در سازمان برنامه و بودجه و هم دولت این مطالبات و درخواست ها مورد توجه قرار گیرد.

شایقی بیان کرد: در بودجه سال آینده در کنار انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری سعی بر این خواهد بود تا طرح های عمرانی و زیربنایی سرعت تکمیل بیشتری به خود بگیرند و در کنار آن نظام اقتصادی با کنترل نقدینگی و تورم در مسیر باثبات حرکت کرده و به تدریج رشد اقتصادی را شاهد باشیم.


شماره خبر : 193685 - شنبه 13 آذر 1400 ساعت 13:03:43
1400 copyright.