هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine

w w w . e t e b a r e n o v i n . i r

 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine

هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine

موارد مصرف هیدروکسی کلروکین

هیدروکسی کلروکین از دسته داروهای DMARDو یک داروی ضد مالاریای قدیمی می باشد که جهت پیشگیری از مالاریا یک تا دو هفته پیش از مواجهه یا سفر به منطقه آلوده و درمان حملات حاد مالاریا تجویز می‌گردد همچنین این دارو به صورت off lableدر درمان SLE ( لوپوس اریتماتولوز) رماتوئید آرتریت، پورفیری کوتانئا تاردا و بیماری های دیگری نظیر Qfever و primary syogren syndrome نیز تجویز می گردد.
‎این دارو به صورت قرص خوراکی ۲۰۰ میلی گرم موجود میباشد.

مکانیسم اثر هیدروکسی کلروکین

*
ضد مالاریا:
– اختلال در عملکرد واکوئل های گوارشی (از طریق افزایش PH و تداخل در تجزیه لیزوزومال هموگلوبین)
– مهار انتقال نوتروفیل ها و کموتاکسی ائوزینوفیل ها
– اختلال در واکنش های complement-dependent آنتی ژن-آنتی بادی

ضد ویروسی (COVID-19):
به طور کامل مشخص نشده است. مکانیسم احتمالی:
– جلوگیری از نفوذ ویروس (با تغییر در PH دیواره سلول)
– مهار گلیکوزیله شدن پروتئین های ویروس
– مهار رونویسی نوکلئیک اسید ویروس
– مهار تجمع ویروس در سلول و رهش آن ها

آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز جلدی:
مکانیسم اثرات ضدالتهابی و تعدیل کنندگی سیستم ایمنی این دارو، ناشناخته است.


شماره خبر : 199671 - پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401 ساعت 13:27:01
1400 copyright.