کمباین کشاورزی

ایجاد 10 هزار فرصت شغلی در کشت و صنعت مغان

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان ایجاد ۱۰ هزار شغل را از اهداف اصلی این شرکت ذکر کرد و گفت: این برنامه در چند سال آینده تحقق می‌یابد.
  • شنبه 25 مرداد 1399
رفتن به بالا