کتاب

نامهربانی با یارمهربان

کتاب، یار مهربانی که اکنون مورد بی‌مهری برخی از افراد جامعه واقع شده و همین موضوع سبب پایین آمدن سرانه مطالعه شده که نیاز است برنامه‌ای جدی برای رفع این مساله در نظر گرفته شود.
  • شنبه 29 آبان 1400
قالی و فرش بافی

هنر فرش بافی جایگزینی برای درآمد نفتی

فرش دستباف ایران متأثر از ویژگی­‌های برجسته­ فرهنگی و هنری آن در سده‌­ها و دهه­‌های گذشته، همواره به‌عنوان یکی از کالاهای برجسته در سبد صادرات غیرنفتی ایران مطرح بوده و با وجود تمام چالش‌ها و بی‌توجهی‌ها به صنعت فرش، این هنر ـ صنعت به لحاظ هنری بودن و آمیختگی آن با فرهنگ اصیل ایرانی، هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است.
  • چهارشنبه 12 آذر 1399
رفتن به بالا