پنبه

چند هکتار از اراضی مفان به کشت پنبه اختصاص یافته است؟

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل گفت: کشت پنبه به عنوان طلای سفید در اراضی حاصلخیز مغان در سال‌های اخیر توسعه مطلوبی پیدا کرده است.
  • پنج‌شنبه 27 آبان 1400
کمباین کشاورزی

تولید ۴ میلیون تن محصولات کشاورزی در اردبیل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل گفت: میزان تولید انواع محصولات کشاورزی در اردبیل و در بخش‌های مختلف بیش از چهار میلیون تن است.
  • دوشنبه 07 مهر 1399
رفتن به بالا