کودک آزاری

چگونگی داشتن کودکان صبور

صبر و شکیبایی یکی از مهارت هایی است که باید از دوران کودکی به فرزندان آموزش داده شود تا در بزرگسالی و در مواجهه با مشکلات و ناکامی ها بتوانند بهترین راه را برای برون رفت از مشکلات پیدا کنند.
  • شنبه 21 آبان 1401
رفتن به بالا