کانال آبرسانی و آبخیزداری

توسعه گردشگری آبی استان اردبیل مورد توجه قرار می‌گیرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل گفت: توسعه گردشگری آبی در استان اردبیل یکی از رویکردهای اصلی شرکت آب منطقه‌ای استان خواهد بود.
  • یکشنبه 15 اسفند 1400
آبیاری

حمایت از سرمایه‌گذاران تاسیسات آبی در اردبیل

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل اردبیل گفت:با راه‌اندازی دفتر سرمایه‌گذاری در این شرکت سرمایه‌گذاران تاسیسات آبی در این استان مورد حمایت قرار می‌گیرند.
  • چهارشنبه 13 بهمن 1400
رفتن به بالا