مسکن

ساخت مسکن

ساخت مسکن چند طبقه در محلات شهر
 • شنبه 08 مرداد 1401
فیلم سینما

فیلم سینما

از نگاتیو فیلم سینما امروزه کمتر مورد استفاده می شود
 • شنبه 08 مرداد 1401
نان سنگک

نان سنگک

نان سنگک روی بستری از سنگ های داغ پخته می شود.
 • شنبه 08 مرداد 1401
رودخانه

آب رودخانه

آب رودخانه در میان غروب آفتاب
 • شنبه 08 مرداد 1401
سد دریاچه

آب دریاچه

آب دریاچه ها برای تامین شرب از اهمیت زیادی برخوردار است.
 • پنج‌شنبه 06 مرداد 1401
کارگران صنعت

کارگران صنعت

کارگران صنعت بیشتر از سایر کارگران در معرض بیماری ها شیمیایی هستند.
 • پنج‌شنبه 06 مرداد 1401
کامپیوتر

سایت کامپیوتر

سایت کامپیوتر دانشگاه
 • چهارشنبه 05 مرداد 1401
خودرو

نمایشگر شتاب خودرو

نمایی از نمایشگر شتاب خودرو
 • چهارشنبه 05 مرداد 1401
خودرو

کارخانه بدنه خودرو

عکسی از کارخانه بدنه خودرو
 • چهارشنبه 05 مرداد 1401
دندان

ساخت دندان مصنوعی

قالب گیری و ساخت دندان مصنوعی
 • چهارشنبه 05 مرداد 1401
لنز

لنز چشم روی انگشت

عکسی از یک لنز چشم روی انگشت
 • چهارشنبه 05 مرداد 1401
حمام آفتاب

حمام آفتاب زن توریست

حمام آفتاب در کنار ساحل
 • چهارشنبه 05 مرداد 1401
دبی

هوای دبی

اکثر مواقع هوای دبی آلوده است.
 • چهارشنبه 05 مرداد 1401
عینک

کشو عینک

کشو عینک در فروشگاه
 • چهارشنبه 05 مرداد 1401
خشکسالی

تانکر آبیاری

عکسی از تانکر آبیاری در مناطق خشکسالی
 • سه‌شنبه 21 تیر 1401
رفتن به بالا