مرد افسرده

چرا اکثر مردان فراموشکار هستند؟

بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل فراموشکاری مردان خستگی بیش از حد ناشی از فشار کار است.
  • یکشنبه 31 شهریور 1398
رفتن به بالا