حوادث جنایی

این مرد آدمخوار روسی دستگیر شد

مسئولان روسی پس از یافتن بقایای سه جسد نصف و نیمه خورده شده انسان و بقایای جسد حیوانات مرد روس را به اتهام خوردن گوشت انسان بازداشت کردند.
  • شنبه 11 آبان 1398
رفتن به بالا