logo etebar

برای یادگیری تنیس چقدر باید هزینه کنیم؟

هزینه کلاس‌های تنیس در باشگاه‌های خصوصی و دولتی متفاوت است. این باشگاه‌ها تجهیزات مورد نیاز را در هنگام برگزاری کلاس در اختیارتان قرار می‌دهند.
  • شنبه 17 اردیبهشت 1401
رفتن به بالا