کارمند

با همکاران حسود چگونه رفتار کنیم؟

حس حسادت در محل کار زمانی رخ می دهد که همکارانتان احساس کنند شما با آن ها دشمن هستید.باید به همکارانتان نشان دهید که حس رقابت و دشمنی ندارید.
  • دوشنبه 09 آبان 1401
رفتن به بالا