توالت

چند بار در روز دستشویی رفتن نگران کننده است؟

اگر دفعات ادرار در طی روز بیش از ۸ بار و در طول شب بیش از ۲ بار باشد، فرد دچار بیش فعالی یا پرکاری مثانه شده است.
  • شنبه 16 آذر 1398
رفتن به بالا