دوست دختر و پسر

دوستی هایی که منجربه ازدواج می شوند

وقتی دو نفر پس از دوستی با یکدیگر ازدواج می کنند ممکن است که عزت و احترام دختر نزد خانواده همسر کم شود.اگر این ازدواج با اصرار دختر هم صورت گرفته باشد به مراتب سرزنش ها بیشترمیشود.
  • دوشنبه 04 مهر 1401
رفتن به بالا