برنج

اینقدر «زهر» نخورید!

یک نکتۀ دیگر دربارۀ آرسنیک این است که طول عمر بسیار بالایی دارد، و حتی با این وجود که در حال حاضر مصرف این ماده در آفت کشها ممنوع شده، اما بقایای آن حالا حالاها در خاک باقی خواهد ماند.
  • یکشنبه 18 اسفند 1398
رفتن به بالا