سالمند

سلولی برای افزایش طول عمر

پژوهشگران در بررسی جدید خود توانستند مسیرهای سلولی را کشف کنند که در افزایش طول عمر انسان موثر هستند.
  • شنبه 21 دی 1398
رفتن به بالا