ظرفشویی

چگونگی کار با وایتکس برای حفظ سلامتی

آثار قرار گرفتن در معرض مایع سفید کننده با توجه به بخشی از بدن که تحت تاثیر قرار گرفته است، غلظت مایع سفید کننده، مدت زمان تماس، و مقدار آن متفاوت خواهد بود
  • یکشنبه 22 دی 1398
رفتن به بالا