پارتی

پذیرفتن پیشنهاد، چون اهل عیش و نوش بود

روزی که در یک پارتی شبانه عاشق مرد ۵۵ ساله‌ای شدم احساس کردم مسیر خوشبختی و خوشگذرانی را یافته ام چرا که آن مرد اهل عیش و نوش بود و پیشنهادی به من داد که بدون تامل پذیرفتم.
  • چهارشنبه 24 مهر 1398
رفتن به بالا