خواب

دلایل کابوس های شبانه

مطالعات ارتباط زیادی را بین افسردگی، اضطراب، بی خوابی و خواب بد در بیماران قلبی نشان می‌دهد.
  • دوشنبه 01 دی 1399
تجاوز کودک آزاری

چرا کودکان کابوس می بینند؟

در کودکان تب، مریضی، زیاد یا دیر خوردن غذا می‌تواند نقش مهمی در دیدن کابوس داشته باشد.
  • سه‌شنبه 22 مرداد 1398
رفتن به بالا