لبنیات

دانستنی هایی درباره کشک

هرچه بافت كشك متراكم‌تر باشد، میزان پروتئین آن در واحد وزنی بیشتر است و هر چه درصد رطوبت كشك پایین‌تر باشد و فراوری كمتری روی آن انجام شود
  • چهارشنبه 10 دی 1399
رفتن به بالا