• سه‌شنبه 19 بهمن 1400 :: 12:14

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: سهم مالیات در درآمدهای عمومی استان اردبیل ۹۰ درصد بوده و این درحالیست که این رقم در کل کشور سهم ۶۰ درصدی دارد.

اشتغال زنان

رتبه ۲۷ اردبیل در متوسط درآمد خانوار شهری


یعثوب نژاد محمد در نشست خبری با خبرنگاران اردبیل که در سالن جلسات اداره امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: بودجه کل کشور از دو بخش منابع عمومی و منابع شرکت‌ها و بانک‌ها تشکیل یافته است که ۴۵ درصد منابع عمومی و ۵۵ درصد منابع شرکت‌ها و بانک‌ها است.

وی افزود: میزان درآمدهای عمومی استان اردبیل بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که ۰.۲ درصد درآمدهای عمومی کشور را شامل می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و منابع تامین درآمد عمومی از محل وصول مالیات تامین می‌شود. در کل کشور سهم مالیات از درآمدهای عمومی ۶۰ درصد بوده ولی این رقم در استان اردبیل ۹۰ درصد است.

نژادمحمد با اشاره به میزان وصول درآمدهای عمومی استان اردبیل در ۱۰ ماهه سال‌جاری بیان کرد: میزان وصول درآمدهای عمومی از منابع مختلف در استان اردبیل نسبت به میزان مصوب شده ۱۲۶ درصد بوده یعنی میزان وصولی درآمدهای عمومی استان اردبیل ۲۶ درصد بیشتر از میزان مصوب شده در سال‌جاری است.

مازاد مالیات وصولی صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی خواهد شد

وی ادامه داد: در ۱۰ ماهه گذشته از سال‌جاری نزدیک ۲۰۵ میلیارد تومان مازاد مالیات وصولی داریم که این رقم برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در استان اردبیل صرف خواهد شد.

وی با اشاره به میزان کل بودجه استان اردبیل بیان کرد: کل بودجه عمرانی استان اردبیل در سال ۱۴۰۰ به میزان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و علاوه بر آن میزان بودجه جاری دستگاه‌های اجرایی نیز ۵۴۰ میلیارد تومان است.

ضریب خودکفایی مالی استان اردبیل زیر ۵۰ درصد است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به میزان درآمدهای عمومی استان اردبیل تا به امروز ۹۴۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی محقق شده که ۹۰ درصد آن یعنی ۸۴۰ میلیارد تومان از طریق وصول مالیات بوده است و بدین ترتیب ضریب خودکفایی مالی استان اردبیل زیر ۵۰ درصد است.

وی با اشاره به میزان پرداختی به پروژه‌های عمرانی استان اردبیل تصریح کرد: از لحاظ پرداخت بودجه‌های نقدی به اجرای طرح‌های عمرانی در استان، حدود ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

نژاد محمد ادامه داد: اما تا به امروز ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب اوراق سه ساله برای پروژه‌های عمرانی استان اردبیل تخصیص داده شده و مازاد مالیات وصول شده به پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی تخصیص داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بخش بودجه جاری نیز تا به امروز ۴۴۵ میلیارد تومان پرداخت شده است و الباقی بودجه استان اردبیل نیز از طریق سهم ملی استان تامین خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به راه‌اندازی مرکز دادخواهی مالیاتی تشریح کرد: طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدی هر گونه شکایت و اعتراض خود در خصوص میزان مالیات وضع شده را می‌تواند در سامانه مرکز دادخواهی مالیاتی ثبت نماید.

تشکیل یک هزار و ۱۲۷ پرونده در مرکز دادخواهی مالیاتی استان اردبیل

وی ادامه داد: این مرکز از سال ۹۷ در استان اردبیل فعالیت خود را آغاز کرده و طی این مدت یک هزار و ۱۲۷ شکایت و پرونده در اداره کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل یافته که از این تعداد پرونده به یک هزار و ۶۹ مورد رسیدگی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: از این تعداد ۷۱۵ مورد تعیین تکلیف شده که مجموع مالیات‌های وضع شده برای این تعداد پرونده در حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۳ میلیارد تومان تعدیل شده و به مودیان برگشت داده شده است، از همین رو این مرکز در کنار لحاظ کردن حق و حقوق دولت، نسبت به حسن اجرای عدالت مالیاتی نیز اقدام می‌کند.

نژادمحمد با اشاره به شناسایی اموال مازاد دولتی و فروش آن عنوان کرد: بخشی از منابع مالی استان در راستای هزینه‌های جاری و هم چنین تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از این طریق تامین می‌شود و تا به امروز ۱۰ ملک دولتی با رقم ۴۰ میلیارد تومان فروخته شده و ۱۵ ملک نیز با قیمت کارشناسی ۷۰ میلیارد تومان آگهی شده است.

سهم ۰.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی استان اردبیل

وی به سهم ۰.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی استان اردبیل اشاره کرد و افزود: حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم دخیل در پویایی تولید ناخالص داخلی در استان بوده که نقش بسیاری را در بهبود این شاخص ایفا می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: در این راستا مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان اردبیل راه‌اندازی شده است که نمایندگان ۲۵ دستگاه اجرایی در این مرکز حضور دارند و جلسات این مرکز به صورت مرتب برگزار می‌شود و در طی این مدت ۶۰ مورد پرونده سرمایه‌گذاری در این مرکز بررسی شده و مشکلات آنها حل و فصل شده است.

نژادمحمد تشریح کرد: جایگاه استان اردبیل در بهبود فضای کسب و کار در رده‌های انتهایی است. پایش شاخص بهبود فضای کسب و کار در اختیار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته و هر سه ماه یک بار پایش انجام می‌شود. طبق آخرین پایش انجام شده، عدد شاخص فضای کسب و کار استان اردبیل ۶.۳۹ بوده و در حالیکه میانگین کشوری ۵.۹ است و هر چقدر به عدد ۱۰ نزدیک باشد وضعیت نامناسب خواهد بود.

رتبه ۲۲ اردبیل در سرانه تولید ناخالص داخلی

وی با اشاره به میزان درآمد سرانه مردم استان اردبیل تشریح کرد: طبق آخرین آمار مربوط به سال ۹۷، درآمد سرانه یا همان سرانه تولید ناخالص داخلی استان اردبیل ۵۰.۴ میلیون ریال بوده و در حالی که این رقم در کشور ۹۱.۲ میلیون ریال است و از این حیث استان اردبیل در رتبه ۲۲ قرار دارد.

رتبه ۲۷ استان اردبیل در متوسط درآمد خانوار شهری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: در کنار آن بر اساس آمار موجود، متوسط درآمد سرانه خانوار شهری در سال ۹۹ برای استان اردبیل، ۵۲۳ میلیون ریال بوده و این رقم در کل کشور ۷۴۷ میلیون ریال است که از این حیث نیز در رتبه ۲۷ قرار داریم.

نژاد محمد با اشاره به متوسط درآمد خانوار روستایی استان اردبیل عنوان کرد: میزان متوسط درآمد خانوار روستایی استان در سال ۹۹، ۴۰۹ میلیون ریال و کل کشور ۴۲۰ میلیون ریال بوده و از این لحاظ نیز در رتبه ۱۸ قرار داریم.

سهم ۱۴.۲ درصدی کشاورزی در ارزش افزوده استان اردبیل

وی با اشاره به سهم ارزش افزوده واقعی بخش‌های مختلف استان اردبیل بیان کرد: طبق آمار موجود در سال ۹۷، سهم ارزش افزوده حوزه کشاورزی استان اردبیل ۱۴.۲ درصد، صنعت ۱۸.۹ و خدمات ۶۶.۹ درصد بوده است و به ترتیب در رتبه ۲۱ و ۲۶ و ۲۴ قرار داریم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: سهم اشتغال بخش‌های مختلف استان نیز به ترتیب در حوزه کشاورزی ۳۳.۱ درصد، صنعت ۲۷.۳ درصد و خدمات ۳۹.۶ درصد بوده و رتبه استان اردبیل در بخش کشاورزی ۳، صنعت ۲۵ و خدمات ۲۷ است.

نژاد محمد با اشاره به پرداخت وام بدون ضامن بیان کرد: در حال حاضر ۱۳ بانک در استان اردبیل آماده پرداخت تسهیلات بدون ضامن به متقاضیان واجد شرایط است و این تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال و با توجه به امتیاز اعتباری متقاضیان ارائه می‌شود.


اشتغال در کارخانه یخچال

رتبه ۲۷ اردبیل در متوسط درآمد خانوار شهریدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا