مفقودی

برای گرفتن مدرک تحصیلی گم شده از کجا شروع کنیم؟

مدرک تحصیلی گم شده و نحوه گرفتن المثنی آن و همچنین چاپ آگهی در روزنامه از مطالبی است که در این نوشتار به آن اشاره می شود.
  • دوشنبه 16 بهمن 1402
رفتن به بالا